назад

Финансови решения

Лесно е,
когато работите с професионалисти

Вие имате нужда от инвестиционен портфейл, който напълно да отговаря на персоналните Ви преференции и цели. Екипът ни от икономисти и портфолио мениджъри ще подберат подходящи продукти и решения, за да изградим точно такъв инвестиционен портфейл.

Готови сме да работим с Вас по начина, който Ви е най-удобен. Ние Ви предлагаме възможност активно да вземате ежедневните инвестиционни решенията сами, на базата на актуалните ни пазарни виждания и препоръки, и по този начин да управлявате Вашия портфейл. Но от друга страна сме готови да поемем цялата отговорност и да управляваме активите Ви под формата на доверително управление.

В света на инвестициите рискът е единствената константа и няма метод, който може да гарантира постоянни успехи. Нито съществува универсална формула, която да ни позволява винаги да печелим.

Ключът към дългосрочните успехи на финансовите пазари е в стратегическото разпределение на активи и в прецизната диверсификация. Нашите икономисти разработват прогнози и анализи за актуалното състояние и перспективите на световната икономика. Тази информация позволява на нашите портфолио мениджъри да инвестират в конкретни класове активи в зависимост от различните икономически очаквания.

Силата на финансовите ни решения идва от екипната ни работа. Всички продукти, услуги и съвети, които финансовите ни консултанти ще Ви предложат, са резултат на комбинираната експертиза на специалисти от различни области.